diumenge, 4 de desembre de 2011

CARGOL - CARACOL


Cargol lila estrellat, preu 6 euros ( enviament inclós)

Caracol lila estrellado , precio 6 euros ( envio incluido)

dissabte, 5 de novembre de 2011

CARGOL - CARACOL


Una cargoleta, tota dolça, tota rosa, molt coqueta i presumida.

Una "caracola", muy dulce,muy rosa,muy coqueta y presumida.

Preu: 6 euros ( enviament inclos)
   6 euros (envio incluido)

diumenge, 11 de setembre de 2011

OSSETS Tres parells de germanes bessones ossets

Tres pares de hermanas gemelas ositas


son molt dolçes

Son muy dulces


 n'hi ha amb topets

las hay con topitosi altres florejades

y otras floreadas


però totes es porten bé

pero todas se llevan bien.

PREU.-   6 EUROS CADA OSSET ENVIAMENT INCLOS

PRECIO .- 6 EUROS CADA OSITO ENVIO INCLUIDO

diumenge, 3 de juliol de 2011

UNA DE CUCS - UNA DE GUSANOS

Mireu que cucs més graciosos

Mirad que gusanos mas graciosos n'hi ha amb cara d'ensurt

los hay con cara de susto


un altre amb cara de "boig"

alguno con cara de "loco"


un altre rient

otro riendoperò tots tenen la seva gràcia

pero todos tienen su gracia 

Preu 5 € cada un enviament inclos

Precio 5 € cada uno envio incluido

dissabte, 25 de juny de 2011

SACS AMB LAVANDA - SACOS CON LAVANDA
Sacs farcits de lavanda i guata. Pack de dos unitats 5 euros, enviament inclós

Sacos rellenos de Lavanda y guata. Pack de dos unidades 5 euros, envio incluido

dimecres, 25 de maig de 2011

CARGOL - CARACOLCargol amb una closca de cuadrets blava i una preciosa corbata de setí. Preu 6 euros (enviamet inclos)

Caracol con un caparazón de cuadritos azules y una preciosa corbata de saten.  Precio 6 euros (envio incluido)


divendres, 8 d’abril de 2011

SACS AMB LAVANDA - SACOS CON LAVANDASacs farçits de lavanda i guata. Pack de dos unitas 5 euros enviament inclós

Sacos rellenos de lavanda y guata . Pack de dos unidades 5 euros envio incluido

diumenge, 20 de març de 2011

NINA TILDA - MUÑECA TILDA

Nina Tipus Tilda. Alçada 33 cms . Preu 17 euros ( enviament inclós)

Muñeca Tipo Tilda. Altura 33 cms. Precio 17 euros ( envio incluido)

dijous, 10 de març de 2011

CARGOL - CARACOL

Cargol amb closca  blava i ratlles , sensa llaç , ell es molt masculí. Preu 6 Euros (enviament Inclos)

Caracol con cascarón azul a rayas, sin lazo, él es muy masculino. Precio 6 Euros ( envio incluido)

dilluns, 28 de febrer de 2011

ÓSSETS - OSITOS


ósset .Alçada 20 cms, Preu 6 euros ( enviament inclós)

osito.Altura 20 cms. Precio 6 euros ( envio incluido)

dilluns, 7 de febrer de 2011

SACS DE LAVANDA - SACOS CON LAVANDA
Sacs farçits de lavanda i guata. pack de dos unitats 5 euros inclos enviament

Sacos rellenos de lavanda y guata. pack de dos unidades 5 euros envio incluido

dimarts, 18 de gener de 2011

CARGOL - CARACOL


Cargol rosat . preu 5 euros ( enviament inclos)

Caracol rosa . precio 5 euros ( envio incluido)